Resultaat

Om inhoudelijk vorm te kunnen geven aan het project, werden verschillende doelstellingen opgesteld. Via een marktbevraging wordt in een eerste luik nagegaan wat de competenties zijn van de toekomstige biobased professionals. In een tweede luik wordt leermateriaal ontwikkeld en de nodige trainingsfaciliteiten gecreëerd. Op die manier worden de nodige competenties van de toekomstige professionals ontwikkeld. Tot slot wordt via een online platform een netwerk gerealiseerd tussen de verschillende netten in de biobased economy. Op dit online platform worden de ontwikkelde lesmodules gedeeld en is de beschikbare infrastructuur terug te vinden.insert_chart

Resultaten

question_answer

Online platform

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x