Project

Project

Biobased Economy

De biobased economy, waarin biomassa de rol overneemt van fossiele brand- en grondstoffen, biedt kansen voor economische groei in Vlaams-Nederlandse grensregio. In de koepelvisie Delta Region 2030 is 'biobased' zelfs aangewezen als één van de drie topclusters en driver voor innovatie en specialisatie. De komende vijf jaar ontstaan er in deze regio alleen al zo'n 5000 jobs in de biobased economy. De kennis en vaardigheden van de huidige werknemer in de industrie schiet echter nog te kort om de groeipotentie te benutten en de nieuwe banen kunnen nog niet vanuit het onderwijs ingevuld worden. Daarbij vormt zowel het aantal studenten als de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt een knelpunt. 

Grenzeloos Biobased Onderwijs

In het project ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’ werken 14 Vlaamse en Nederlandse partners aan de ontwikkeling van vraaggestuurde biobased onderwijsprogramma’s op secundair, hoger én universitair niveau en aan betere trainings- en researchfaciliteiten voor onderwijs en bedrijfsleven. Maar hoe ziet die marktvraag eruit, nu en straks? En welke competenties heeft de biobased professional van morgen nodig? Vanuit roadmaps voor de kansrijke sectoren land- en tuinbouw, non-food, chemie en biotechnologie, (clean) technologie en materialen zoeken we samen met experts én het bedrijfsleven het antwoord op die vragen. 

Het project Grenzeloos Biobased Onderwijs loopt van 1 november 2016 tot 31 oktober 2019 en is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van Interreg Vlaanderen-Nederland en verschillende cofinanciers.

Hoe pakken we dit aan?

Om inhoudelijk vorm te kunnen geven aan het project, zijn verschillende doelen opgesteld. Via een marktbevraging wordt nagegaan wat de competenties zijn van de biobased professionals. Vervolgens wordt leermateriaal ontwikkeld en nodige trainingsfaciliteiten gecreëerd om de nodige competenties van de toekomstige professionals te ontwikkelen. Tot slot wordt via een online platform een netwerk gerealiseerd tussen de verschillende netten. Klik hier  , of op de buttons onder om het plan van aanpak verder te ontdekken. 


Deelnemen?

Geïnteresseerden uit onderwijs, overheid en vooral ook vanuit het bedrijfsleven zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan bijeenkomsten in het kader van dit project. Aanmelden kan via e-mail aan GBO@dordrecht.nl’.

 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x