Hogeschool Inholland

Hogeschool Inholland

Plantinhoudsstoffen, teelt, groene grondstoffen, biotechnologie.

Op negen locaties, verspreid over Noord- en Zuid-Holland, biedt Hogeschool Inholland circa 80 bacheloropleidingen aan op alle vakgebieden: van gezondheidszorg. tot economie, van techniek tot onderwijs. Hogeschool Inholland in het algemeen heeft een drietal profilerende thema's waarop Inholland zich richt, te weten Duurzaam, Gezond en Creatief. Het domein Agri, Food & Life Sciences (AFL) richt zich specifieker nog op de (onderzoek- en onderwijs-) thema's Voeding, Gezondheid en Leven in de Metropool (hoofdlocatie in Delft). Vier van de 26 lectoraten zijn direct betrokken bij dit domein AFL en dus bij de specifieke thema's. Met deze thema's als basis participeert Inholland in verschillende samenwerkingen en projecten, veelal met studenten. De specifieke lectoraten zijn 'Green Biotechnology'; 'Sociale innovaties in het groene domein'; 'Duurzame verbindingen in de Greenport' en 'Integrale voedsel- en productieketens'. Ook het Inholland composietenlab bevindt zich naast ons pand in Delft.

Een van onze focuspunten binnen het Grenzeloos Biobased Onderwijs project is het telen (productie) en analyseren van waardevolle inhoudsstoffen van planten (met apparatuur). Door middel van moleculaire veredeling maar ook toepassing van teeltechnieken proberen we het gehalte van inhoudsstoffen van planten te verhogen. Hiermee willen wij bewustwording van de ontwikkelingen en kansen van de biobased economy met name binnen de AgriFood (incl. (glas)tuinbouw, Food, groente en fruit)  vergroten. Bovendien sluit het thema inhoudsstoffen naadloos aan op onderwerpen binnen de regio waar Inholland gevestigd is. De verschillende regio- en brancheorganisaties als Biobase Westland, Greenport West-Holland, Biobased Delta Zuid-Holland, Kenniscentrum Plantenstoffen zijn allen actief met en rondom dit thema, alsook een aantal teeltbedrijven vanuit de tuinbouwsector. Onze huidige samenwerking met de MBO instellingen Lentiz en Wellantcollege waarin ook gezamenlijke aandacht is voor inhoudsstoffen versterkt de betrokkenheid van Inholland bij dit thema. 

Voor onze deelname aan dit biobased onderwijsproject hebben we financiĆ«le ondersteuning van de provincie Zuid-Holland ontvangen. 

inholland.nl/voor-bedrijven-en-organisaties/samenwerking

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x