HoGent

HoGent

De HoGent is een hogeronderwijsinstelling die bestaat uit drie faculteiten en één School of Arts. Het is een ontmoetingsplaats voor inspiratie, creativiteit en talent. Onze afgestudeerden zijn toekomstbestendige professionals die door hun verworven future proofs skills klaar zijn voor de vele uitdagingen van de veranderende samenleving. Het onderwijs wordt hierin ondersteund en versterkt door het HoGent-onderzoek, dat steeds anticipeert op actuele maatschappelijke uitdagingen.   

Samen met haar studenten streeft de HoGent naar een duurzame samenleving. Ze gaat bij voorkeur interdisciplinair te werk en houdt daarbij systematisch rekening met ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Het is het onze verantwoordelijkheid bij te dragen aan grote maatschappelijke uitdagingen en  innovatieve en duurzame oplossingen aan te reiken.  Via het project ‘Grenzeloos Biobased onderwijs’ kiest de HoGent voor een expliciete en versnelde  inbedding van het thema ‘biobased economy’ in onderwijs. De lesmodules voor het hoger onderwijs die binnen dit project ontwikkeld worden, zullen in het curriculum van verschillende HoGent-opleidingen ingebouwd worden. Dit project versterkt bovendien de multidisciplinaire samenwerking tussen de opleidingen en  interregionale samenwerkingen tussen de verschillende partners

Door het ontwikkelen van lesmodules rond ‘biobased’ thema’s voor het secundair onderwijs, neemt de HoGent ook haar maatschappelijke rol op ten opzichte van andere doelgroepen dan de eigen studenten. Jongeren uit het secundair onderwijs maken via workshops kennis met het thema, en worden zo warm gemaakt om nadien in te stappen in een opleiding aan HoGent waarin het biobased thema verweven zit.

Deelname aan het Interreg-project ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’ biedt ook unieke kansen voor de betrokken lectoren en onderzoekers. Ze kunnen hun vakkennis uitdiepen, kennis maken met andere didactisch werkvormen en leren van elkaar. Bovendien zal de HoGent zich regionaal sterker kunnen profileren op het thema 'biobased', zowel naar instroom van studenten als naar partner voor bedrijven.

Het grensoverschrijdend aspect van dit project versterkt tenslotte de internationale dimensie van ons onderwijs, levert duurzame samenwerkingsverbanden op en creëert toegankelijke uitwisselingsmogelijkheden voor studenten en docenten. 

www.hogent.be

https://www.hogent.be/over-hogent/vakgroepen/natuur-en-voeding/grenzeloos-biobased-onderwijs/

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x