Gemeente Dordrecht

Gemeente Dordrecht

Realiseren van cross-overs tussen de maritieme bedrijven en de bio-based economy

De gemeente Dordrecht vormt samen met de Drechtsteden het hart van de Nederlandse maritieme maakindustrie. In het maritieme cluster werken meer dan 40.000 mensen bij meer dan 4.000 bedrijven in één van de sterkste en meest complete maritieme clusters ter wereld. Deze positie willen wij graag behouden, maar we zien samen met bedrijven in dat daarvoor innovatie en beter toegespitst onderwijs noodzakelijk is.

De regio heeft zich succesvol getoond in het versterken van de concurrentie positie van bedrijven door cross-overs te realiseren tussen sectoren. De cross-over tussen Aerospace (Fokker) en Maritime (IHC, Boskalis, Heerema) is hier een voorbeeld van. De opgedane ervaring wil de gemeente Dordrecht nu toepassen op het realiseren van cross-overs tussen de maritieme bedrijven en de bio-based economy. Hiervoor leunen we graag op de aanwezige kennis en contacten bij de Vlaamse en Nederlandse partners over de Biobased Economy.

Dordrecht, centrumgemeente in het samenwerkingsverband Drechtsteden, stelt daar graag zijn ervaring en expertise tegenover in het delen en bundelen van krachten van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Niet voor niets is Dordrecht initiatiefnemer en leidende partner in dit project. Een goed voorbeeld van deze bundeling van krachten in de drie O's is de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht. De Duurzaamheidfabriek betreft een bijzonder gebouw in Europa dat samen met het bedrijfsleven duurzaamheidsonderwijs op een vernieuwende manier inricht. 

Met deelname aan het project Grenzeloos Biobased Onderwijs zet de gemeente Dordrecht in op het behoud en uitbreiding van werkgelegenheid door te zorgen voor voldoende geschoold en technisch bekwaam personeel. Dit doen wij door onze regionale netwerken onderwijs en bedrijfsleven in te brengen en de faciliteiten en innovatie onderwijsconcepten van De Duurzaamheidsfabriek te delen. 


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x