Da Vinci

Da Vinci

Het Da Vinci College is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs.

Het Da Vinci College onderscheidt zich door een hybride leeromgeving.  Hierin wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven en gaan les, opdrachten en training in simulatieomgevingen op school nadrukkelijk samen met authentieke taken en projecten met bedrijven en met stages en leerplaatsen in de beroepspraktijk.

 Vanuit onze specifieke kennis en ervaring, richt het Da Vinci College zich in Grenzeloos Biobased Onderwijs op hybride projecten in relatie tot de ‘transversale competenties’: de sleutelcompetenties voor de toegang tot werk en een leven lang leren. Het gaat daarbij om zaken als initiatief en verantwoordelijkheid, samenwerken, ondernemerschap, communicatie en presentatievaardigheden. Deze vaardigheden worden door bedrijven als zeer belangrijk gezien voor de biobased economy, naast technische en valorisatie competenties.

 Wat de technische competenties betreft richt het Da Vinci College zich primair op biobased materialen voor de bouw en thermoharder-composieten voor de (maritieme) maakindustrie.

 Contactpersoon: Innovatiemanager Daan Wortel: dwortel@davinci.nl


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x