Blenders

Blenders

Blenders profileert zich als onafhankelijke impact-onderneming. We verbinden dromen en ideeën van ondernemers, organisaties of andere creatieve geesten met de juiste kennis, middelen en ervaring. Zodat we samen innovatieve producten en diensten kunnen ontwikkelen. Dat alles met als doel om bij te dragen aan een betere leefomgeving voor iedereen. "Innovation by all, for all" dus!

Relevante ervaringen/deelname Europese projecten

Blenders heeft ervaring in het opzetten van clusters en samenwerkingsverbanden in de bouw, voeding, logistiek, technologie en biomassa productie.  Specifiek op vlak van Biobased Economy, heeft Blenders een aantal projecten ontwikkeld: 

  • Valorisatie korte omloophout (energie uit biomassa): traject voor mobilisatie van energiehout enerzijds (bos- en natuurbeheer, bermbeheer autowegen) en marktvraag anderzijds (intensieve glastuinbouw en - veehouderij)
  • BioRaf: bioraffinage grassen. Ontwikkeling van een nieuwe keten gebaseerd op de bioraffinage van grassen met de ontwikkeling van een roadmap op vlak van agrarische, technologische en marktvalorisatie. Nadruk wordt gelegd op graseiwitten als alternatieve bron voor (geïmporteerd) plantaardig eiwit en dierlijk eiwit.
  • Sunbuilt (EFRO): Pilot voor algenproductie. Project ontwikkeld door Blenders in samenwerking Thomas More - VITO: investeringsproject voor de uitbouw van een productiepilot voor algen; gesloten bioreactor met continue oogst. 

Blenders heeft expertise opgebouwd in verschillende sectoren bouw/logistiek/biomassa productie/groene chemie. Dit resulteert naast inhoudelijk kennis, ook in een netwerk van bedrijven die in deze sectoren actief zijn. Het zijn deze bedrijven/sectoren die binnen het project worden benaderd om hun huidige en toekomstige nood aan gekwalificeerd personeel in kaart te brengen.

Blenders is ervan overtuigd dat de Biobased Economy een belangrijke bijdrage zal leveren aan de industrie in het algemeen en duurzaam materialen beheer in het bijzonder.  Het vervangen van functionaliteiten, gebaseerd op anorganische grondstoffen door biogebaseerde grondstoffen is een noodzakelijke opdracht. Het project levert hiervoor een bijdrage door het fundament - opleiding van jongeren - professioneel aan te pakken.

Op vele plaatsen zijn vandaag reeds sterke initiatieven opgestart. Meestal zijn deze initiatieven nog geïsoleerd en gerelateerd aan de lokale vraag en/of expertise. Het project biedt de mogelijkheid om expertise te delen en te complementeren met andere organisaties over de grens, zodat kennis wordt geglobaliseerd. 

Blenders ziet zijn rol voornamelijk in het in kaart brengen van de vraagkant en de toetsing van het aanbod met deze vraag. De inzichten die aan de andere kans van de grens op dit terrein tot stand komen, zullen zeker inspirerend zijn: het ondernemerschap aan beide kanten van de grens heeft toch nog altijd een verschillende invulling. Dit is tegelijk verrijkend als motiverend.

Bijkomend zullen deze inzichten leiden tot een betere inschatting van marktmogelijkheden, tot het detecteren van innovaties met groeikansen. Hieruit kunnen boeiende leertrajecten ontstaan. Het project zet hier sterk op in.

Contactpersoon:  bart.wuyts@blenders.be

https://blenders.be/

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x