Avans

Avans

Biorefinery Technology

Avans University biedt studenten innovatief professioneel hoger onderwijs in nauwe samenwerking met het werkveld. Binnen de vierjarige bacheloropleiding Chemische Technologie (major Biobased TeCh) leren de studenten dat biomassa, zoals planten, zeewier, algen en mest gebruikt kunnen worden ter vervanging van de klassieke productiemethoden om producten van te maken. De specialisatie “Biorefinery Technology” is een Engelstalig semester programma waar de student direct wordt betrokken bij de ontwikkeling en optimalisatie van chemische en biochemische processen via een onderzoeksproject voor een externe opdrachtgever. De student leert hoe hij een projectmanagementbenadering toepast terwijl hij onderzoek uitvoert met een focus op ontwerpen of experimenteren. Deze leerervaring zal de student voorbereiden om met haalbare oplossingen te komen voor onderzoeksvragen uit de proces- en bioprocesindustrie.

avans.nl/international/programs

Environmental Science for Sustainable Energy and Technology

ESSET (Environmental Science for Sustainable Energy and Technology) is een opleiding van Avans hogeschool. Binnen deze opleiding wordt een groep internationale studenten opgeleid tot brede milieukundigen. Er is binnen de opleiding aandacht voor de sociale context van milieuproblemen, maar de focus ligt op de natuurwetenschappelijke kant van het milieu. Studenten leren o.a. hoe ze een levens cyclus analyse (LCA) moeten uitvoeren. Ze leren over de gevoeligheden binnen een LCA studie, over de aannames die ze moeten maken, de interpretatie van resultaten en over de software die ze hiervoor moeten gebruiken. Uiteindelijk kunnen ze op basis van een LCA een oordeel geven over de milieu-impact van een product, of kunnen ze de milieu-impacts van 2 producten of levensfasen met elkaar vergelijken. We passen de LCA methodologie toe op biobased materialen, hierdoor gaat het uitbreiden van de kennis over dit onderwerp hand in hand met het leren van de methodologie van LCA. LCA komt ook regelmatig terug in stage- en afstudeerprojecten, wat de vraag naar deze materie vanuit het werkveld goed weergeeft. 

avans.nl/opleidingen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x