Ontwikkelen leermateriaal

Ontwikkelen leermateriaal

Biobased Onderwijsprogramma

De komende vijf jaar ontstaan er ruim 4000 biobased banen in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Deze banen kunnen nog niet vanuit het onderwijs met studenten worden ingevuld. Daarbij vormt zowel de kwantiteit als de kwaliteit een knelpunt. Binnen het project Grenzeloos Biobased Onderwijs geven we richting aan de opleiding van een nieuwe generatie professionals voor de Biobased Economy. We werken daarbij grensoverschrijdend samen – tussen Vlaanderen en Nederland, maar ook tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

De onderwijsinstellingen binnen het project hebben een duurzaamheidsmissie en zijn allemaal actief met het vernieuwen van programma’s op het gebied van biobased. Daarbij gaat het echter meestal om specifieke aspecten, zoals biocomposieten of groene chemie. Binnen het samenwerkingsverband van GBO zal in aanvulling op deze onderwijsprogramma's met name invulling gegeven worden aan de bredere behoefte in de markt, waarbij naast technische competenties minstens evenveel vraag is naar het ontwikkelen van valorisatie en transversale competenties (zie onderstaande competentiematrix).

  

Vertaald naar een opdracht voor het onderwijs gaat het dan om: 

  1. Kennisoverdracht over de biogebaseerde waardeketen als referentiekader (productie-conversie-applicatie)
  2. Maatschappelijke ontwikkeling op het gebied van systeemdenken, duurzaamheidsdenken  en economische valorisatie
  3. Persoonlijke ontwikkeling op het gebied van onder meer communicatie, samenwerken en ondernemerschap 

De kennis over de biogebaseerde waardeketen, de maatschappelijke ontwikkeling en economische valorisatie worden ondergebracht in doorlopende leerlijnen voor secundair, hoger en universitair onderwijs, met een toenemende complexiteit en zelfstandigheid. Binnen het samenhangende kader van de leerlijnen worden cases uitgewerkt gebaseerd op de expertises van de verschillende partners.

Aan de transversale competenties (persoonlijke ontwikkeling) zal met name invulling gegeven worden via vernieuwende werkvormen, waaronder hybride leren, living labs en projecten. Een belangrijk aspect hierbij is ook het opbouwen van partnerships met het bedrijfsleven voor een optimale aansluiting op en uitwisseling met de praktijk.

Onze missie is om alle leerlingen/studenten van de onderwijsorganisaties in het project inzicht bij te brengen in de biobased waardeketen, systeemdenken aan te leren en te laten ervaren dat zij een belangrijke rol kunnen spelen in het verduurzamen van onze economie. Binnen het partnerschap worden zowel secundair, hoger als wetenschappelijk/universitair onderwijs afgedekt. Op die manier is het projectteam een goede pilot om de resultaten straks te verspreiden naar andere onderwijsinstellingen. 

Tot slot is er vanuit de voor het project relevante sectoren vraag naar training van het huidige personeel op het vlak van biobased. Het project heeft ook aandacht voor deze vraag en zal daarvoor een aantal bijscholingsmodules ontwikkelen.

 De lesmodules die ontwikkeld werden in kader van het GBO-project kunnen geraadpleegd worden via onderstaande link: 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x