Marktbevraging

Marktbevraging

Marktvraag Biobased onderwijs

De biobased economy biedt kansen voor economische groei in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Maar wat is er nodig aan 'human capital' om die kansen te verzilveren? Een van de doelstelling van dit project is een duidelijk beeld te scheppen van de competenties van de jong professional die in de toekomst mee vorm en inhoud zal geven aan de ontwikkeling van de biobaserd economy (BBE). 

Om de marktvraag genuanceerd in kaart te brengen, werd in de periode mei-sept 2017 een uitgebreid proces opgezet met twee belangrijke pijlers: Rondetafels met experts uit de BBE en een kwantitatieve marktbevraging bij bedrijven die vandaag actief zijn in de BBE.

Belangrijke cijfers

Een aantal belangrijke resultaten uit de marktbevraging vindt u hieronder. De executive summary van het onderzoek kunt u hier downloaden.

  • In de grensregio zijn ten minste 300 bedrijven met BBE activiteit
  • Er wordt ingeschat dat 30.000/35.000 FTE  met BBE profiel te werk gesteld zijn
  • De komende 5 jaar ontstaan er in de bedrijven +/- 5.000 banen met BBE profiel
  • Het zijn de kleine bedrijven die het sterkst groeien
  • Spin off creatie binnen de BBE is nog vrij braak terrein.

Competenties

Een belangrijk resultaat van de marktbevraging en het vertrekpunt voor het ontwikkelen van de biobased leerlijnen binnen dit project, is de 'competentie paddenstoel'. Bedrijven geven aan dat drie typen competenties even belangrijk zijn. Er is daarbij sprake van accentverschillen tussen sectoren, maar vooral van parallellen.

De technische competenties hebben betrekking op de inhoudelijke competenties die specifiek verbonden zijn aan de BBE. Om deze competenties verder onder te verdelen wordt de waardeketen van de BBE gevolgd: biomassaproductie, conversie processen en applicaties van biogebaseerde producten. 

De valorisatiecompetenties verzamelt alle competenties die nodig zijn om de technische inhoudelijke kennis effectief tot waarden om te vormen: economisch en maatschappelijke competenties, competenties m.b.t. informatiebeheer en competenties m.b.t. gezondheid en milieu. Bij de valorisatiecompetenties scoren vooral de economische en maatschappelijke valorisatiecompetenties zeer hoog. 

Transversale competenties zijn competenties die niet toe te wijzen zijn aan bepaald domein, maar zijn belangrijke sleutelcompetenties voor de toegang tot werk, een leven lang leren, zin voor initiatief en verantwoordelijkheid, burgerschapscompetenties, creativiteit … Binnen deze competenties wordt volgende onderverdeling gehanteerd: communicatie competenties, relationele competenties en competenties m.b.t. arbeidsethos 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x