Infrastructuur

Infrastructuur

Infrastructuur voor open innovatie

Een van de doelstellingen van Grenzeloos Biobased Onderwijs is ook het verbeteren, creëren en beter benutten van grensoverschrijdende training- en onderzoeksfaciliteiten. Het kan daarbij gaan om faciliteiten binnen het onderwijs en bij bedrijven. Uit de marktconsultatie bleek dat zo'n 60 % van de bedrijven bereid is hun infrastructuur ter beschikking te stellen voor oefen- en trainingsdoelstellingen, maar de meerderheid hiermee geen ervaring heeft. 

Naast een diepgaande inventarisatie van de bestaande 'infrastructuur' in de grensregio, zal binnen het project ook gekeken worden naar de ontwikkeling van een ‘Modus Operandi’. Hierin worden mogelijkheden en randvoorwaarden opgetekend voor concrete samenwerking. In het verlengde hiervan wordt ook een digitaal 'shared facilities netwerk ingericht dat praktische functionaliteit biedt op het gebied van bijvoorbeeld beschikbaarheid en reserveringen. Tot slot is er binnen het project ruimte voor (beperkte) investeringen in ontbrekende infrastructuur en optimalisatie.

Resultaat 

De volledige rapportage van Trainings- en Researchfaciliteiten is hier te downloaden. 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x